Technológia pre zhodnocovanie BRO

Technológia pre zhodnocovanie BRO

 • 26.03.2021 13:07

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2020 bola príprava na opätovné použitie a zhodnocovanie BRO kompostovaním v meste Považská Bystrica, ako aj v samosprávach okresov Považská...

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Opatovce nad Nitrou

Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO v obci Opatovce nad Nitrou

 • 02.06.2020 15:01

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany

 • 02.06.2020 15:39

Cieľom projektu ukončeného v novembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom

 • 02.06.2020 14:26

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bola výstavba zberného dvora na triedený zber komunálnych odpadov v obci a obstaranie technologických zariadení na manipuláciu s odpadom (kolesový...

Predchádzanie vzniku BRO v obci Udiča

Predchádzanie vzniku BRO v obci Udiča

 • 13.01.2021 13:42

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Podpora kompostovania v Meste Púchov

Podpora kompostovania v Meste Púchov

 • 31.03.2020 15:05

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou

Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou

 • 24.09.2020 14:34

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zefektívnenie systému triedeného zberu KO (BRO, DSO, OO textil, olej) na záujmovom území obcí Opatovce nad Nitrou, Kocurany a Sebedražie...

Zhodnocovanie BRKO v mikroregióne Skládka TKO Vyšehradné

Zhodnocovanie BRKO v mikroregióne Skládka TKO Vyšehradné

 • 19.06.2020 13:49

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor v obci Liešťany

Zberný dvor v obci Liešťany

 • 24.09.2020 14:34

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zavedenie efektívneho zberu vybraných zložiek KO prostredníctvom výstavby zberného dvora, nákupu veľkoobjemových kontajnerov a...

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie

Obstaranie kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO pre Regionálne združenie miest a obcí, Región Stredné Ponitrie

 • 02.06.2020 15:49

Cieľom projektu ukončeného v septembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 503 záhradných kompostérov s...

Kompostéry pre mesto Ilava

Kompostéry pre mesto Ilava

 • 21.08.2020 13:16

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí "Uhrovská dolina"

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov - Združenie obcí "Uhrovská dolina"

 • 02.06.2020 15:55

Cieľom projektu ukončeného v auguste 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Predchádzanie vzniku BRO na území združenia obcí Lednicko-rovňanského regiónu

Predchádzanie vzniku BRO na území združenia obcí Lednicko-rovňanského regiónu

 • 21.08.2020 14:52

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 420 záhradných kompostérov s objemom...

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Bystričany

 • 31.03.2020 14:55

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zefektívnenie systému zberu BRKO a zníženie množstva zmesového KO v obci. Na projekt boli obci schválené celkové finančné prostriedky vo...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Bojniciach

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Bojniciach

 • 05.03.2020 15:30

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Vybudovanie zberného dvora a rozšírenie triedeného zberu odpadu v Bošanoch

Vybudovanie zberného dvora a rozšírenie triedeného zberu odpadu v Bošanoch

 • 16.01.2020 09:34

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie kapacity (668 t/rok) pre triedený zber, ako aj zvýšenie množstva vytriedeného odpadu v obci prostredníctvom výstavby zberného dvora a...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Starej Turej

 • 16.01.2020 10:27

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Obstaranie záhradných kompostérov

Obstaranie záhradných kompostérov

 • 03.12.2020 15:22

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

 • 03.09.2019 17:01

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 975 ks záhradných kompostérov s...

Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia

Vodná stavba Brezová pod Bradlom rekonštrukcia

 • 10.06.2020 10:58

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bola protipovodňová ochrana intravilánu mesta Brezová pod Bradlom.