Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu

Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu

 • 26.03.2021 13:19

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2020 bola intenzifikácia triedenia komunálneho odpadu v meste Gabčíkovo, prostredníctvom výstavby zberného dvora a nákupu zariadení pre zabezpečenie...

Podpora triedeného zberu odpadu v Jaslovských Bohuniciach

Podpora triedeného zberu odpadu v Jaslovských Bohuniciach

 • 22.01.2021 12:34

Cieľom projektu ukončeného v júli 2020 bolo zvýšenie kapacity pre triedenie KO (130 t/rok) v obci prostredníctvom nákupu strojno-technologického vybavenia (zberové vozidlo s príslušenstvom...

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – Cífer

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – Cífer

 • 10.12.2020 15:42

Cieľom projektu ukončeného v máji 2020 bol zber a využitie dažďovej vody na zalievanie okrasnej zelene v centre obce, vytvorenie dažďových záhrad, ktoré budú zmierňovať nepriaznivé...

Kompostéry pre obec Horné Orešany

Kompostéry pre obec Horné Orešany

 • 12.05.2020 16:24

Cieľom projektu ukončeného v marci 2020 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Riešenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Úľany

Riešenie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Veľké Úľany

 • 29.10.2020 14:32

Cieľom projektu ukončeného vo februári 2020 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Košúty

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Košúty

 • 09.07.2020 14:01

Cieľom projektu ukončeného v decembri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 207 ks záhradných kompostérov s...

Zlepšenie systému separovaného zberu Združenia obcí VIESKY

Zlepšenie systému separovaného zberu Združenia obcí VIESKY

 • 09.07.2020 13:30

Predmetom projektu ukončeného v decembri 2019 bolo dobudovanie ZD (spevnená plocha, oplotenie) a obstaranie strojno-technologického vybavenia s cieľom zvýšiť intenzitu a efektívnosť...

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)

Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér na vodnom toku Myjava (stupeň v rkm 26,500)

 • 03.12.2020 15:38

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zlepšenie biodiverzity na vodnom toku Myjava prostredníctvom odstránenia vybudovanej priečnej stavby (rkm 26,500) a vybudovania celokorytového...

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Holíč

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov v meste Holíč

 • 02.06.2020 14:57

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Zberný dvor Zavar

Zberný dvor Zavar

 • 03.12.2020 15:55

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zefektívnenie systému triedeného zberu KO v obci prostredníctvom výstavby a obstarania strojno-technologického vybavenia zberného dvora.

Kompostéry pre obec Palárikovo

Kompostéry pre obec Palárikovo

 • 12.05.2020 16:27

Cieľom projektu ukončeného v októbri 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do...

Predchádzanie vzniku BRO v obci Brestovany

Predchádzanie vzniku BRO v obci Brestovany

 • 12.05.2020 17:03

Cieľom projektu ukončeného v júli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Drahovce

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Drahovce

 • 02.06.2020 14:53

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Mikroregióne Branč

 • 03.09.2019 16:58

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 975 ks záhradných kompostérov s...

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dechtice

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Dechtice

 • 10.12.2019 09:42

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Košúty

Obstaranie záhradných kompostérov v obci Košúty

 • 31.03.2020 15:45

Cieľom projektu ukončeného v júni 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 • 09.07.2020 13:25

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo

Kompostéry pre Malokarpatské partnerstvo

 • 16.01.2020 10:03

Cieľom projektu ukončeného v máji 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 197 ks záhradných kompostérov s...

Obstaranie kompostérov pre obyvateľov Šamorína

Obstaranie kompostérov pre obyvateľov Šamorína

 • 25.09.2019 10:07

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...

Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších obcí spadajúcich do MFO Trnava

Obstaranie kompostérov pre obyvateľov menších obcí spadajúcich do MFO Trnava

 • 25.09.2019 09:48

Cieľom projektu ukončeného v apríli 2019 bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania záhradných kompostérov do domácností...