• Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia zabezpečuje v rámci sekcie fondov EÚ implementáciu projektov prijímateľov NFP zo zdrojov EÚ. Úspešné projekty, ktoré „nezostali iba na papieri“, nájdete v menu lište rozdelenej podľa samosprávnych krajov.

  • Vo februári 2020 vydal Úrad vlády Slovenskej republiky brožúru s názvom "Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko", v ktorej sa nachádza 70 úspešne ukončených projektov financovaných zo zdrojov EÚ. Projekty sú rozčlenené do piatich tematických oblastí: Inovácie, technológie a výskum; Dopravná infraštruktúra; Regionálne projekty; Ľudské zdroje a vzdelávanie; Životné prostredie. SAŽP do publikácie zaradila 9 úspešne ukončených projektov. Brožúru v tlačenej verzii je možné získať bezplatne v Integrovanej sieti informačno-poradenských centier v Žiline, Trnave, Nitre, Trenčíne, Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici. Jej elektronickú verziu nájdete tu: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/3512_brozura_slovensko_2019_web.pdf .

 

 

fotogaléria
fotogaléria
fotogaléria

Prílohy

    Vytlačiť