SAŽP vás pozýva na seminár Ako obstarávať nazeleno

SAŽP vás pozýva na  seminár Ako obstarávať nazeleno

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva spolu s Ministerstvom životného prostredia SR a Úradom pre verejné obstarávanie na praktický seminár Ako obstarávať nazeleno, ktorý sa uskutoční v dvoch termínoch:

Prvý termín konania: 8. marca 2019 od 9.30 – 14.00 hod.
Miesto konania: v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR
Cieľová skupina: organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR


Druhý termín konania: 15.marca 2019 od 9.30 – 14.00 hod.
Miesto konania: v priestoroch Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave (Nábrežie  armádneho generála L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava)
Cieľová skupina: ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy

Seminár si kladie za cieľ priblížiť prínosy zeleného verejného obstarávania a oboznámiť s možnosťami uplatňovania environmentálnych charakteristík v súťažných podkladoch. Budú predstavené podporné nástroje zeleného verejného obstarávania a tiež praktické príklady na inšpiráciu. Seminár vám tiež pred každoročným procesom monitorovania úrovne zeleného verejného obstarávania pomôže ľahšie sa zorientovať v požiadavke, s ktorou sa na vás už čoskoro obráti Slovenská agentúra životného prostredia. Viac informácii TU
Ilustračné foto: Denis Ismagilov©123RF.com

Vytlačiť