Pozvánka na konferenciu CORINE Land Cover

Pozvánka na konferenciu CORINE Land Cover

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na konferenciu CORINE Land Cover 2018: metodika, spracovanie, výstupy.

Termín konferencie: 28. 3. 2019 (štvrtok) od 10.00 hod

Miesto: Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica.

Konferencia je určená nielen pre odborníkov v oblasti geoinformatiky, diaľkového prieskumu zeme a mapovania krajinnej pokrývky, ale aj pre akademickú obec a zástupcov z vedeckých inštitúcií.

CORINE Land Cover je súčasťou Pan-Európskeho komponentu aktivity COPERNICUS. Jednou z úloh je mapovať stav a zmeny krajinnej pokrývky krajín Európy pomocou materiálov diaľkového prieskumu Zeme - z družicových snímok. Aktivity koordinuje Európska agentúra životného prostredia (EEA). Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) koordinuje mapovanie krajinnej pokrývky na národnej úrovni. Projekt CORINE LAND COVER bol realizovaný v roku 2018. Pozvánku na konferenciu a jej program nájdete v pripojených prílohách.

Mediálny partner:

Vytlačiť