Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2019

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2019

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva spolu s Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity (TU) vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene na Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2019. Jeho XI. ročník sa uskutoční 19. marca 2019 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri TU vo Zvolene.

Seminár je zameraný na aktuálne otázky starostlivosti o krajinu a organizuje sa v rámci implementácie jedného z dohovorov Rady Európy na Slovensku. Sprievodnou aktivitou podujatia je panelová výstava „Cena Slovenskej republiky za krajinu“. Viac informácií o programe podujatia nájkdete v pripojenej pozvánke. Svoju účasť na podujatí potvrďte, prosím, na  adrese: iveta.bohalova@sazp.sk.

 

Vytlačiť