Novinky

Plastové tašky sú s účinnosťou od 1. januára povinne spoplatnené

Plastové tašky sú s účinnosťou od 1. januára povinne spoplatnené

 • 03.01.2018 09:49

Odpadom sa stávajú pomerne rýchlo a ich výskyt v životnom prostredí neustále rastie. Jeden Slovák ich ročne spotrebuje približne 466. Reč je o ľahkých plastových taškách, ktoré...

Informačný seminár v Nitre k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16

Informačný seminár v Nitre k výzvam s kódmi OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a doplnkovo k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-15 a OPKZP-PO1-SC111-2016-16

 • 28.12.2017 13:36

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v programovom období 2014 – 2020 v spolupráci s...

Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?

Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?

 • 21.12.2017 10:14

Ministerstvo životného prostredia SR a SAŽP v týchto dňoch vydáva sektorovú indikátorovú správu s názvom „Stávajú sa sektory hospodárstva Slovenskej republiky zelenšími?“ Zostavil...

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

Správa o stave životného prostredia Slovenskej republiky v roku 2016

 • 20.12.2017 15:58

Ministerstvo životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vydáva Správu o stave životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2016.

MŽP zverejnilo prvú verziu envirostratégie Slovenska do roku 2030

MŽP zverejnilo prvú verziu envirostratégie Slovenska do roku 2030

 • 15.12.2017 11:02

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo prvý návrh Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030 – Envirostratégia 2030. Dokument nastavuje systémové riešenia pre...

Desiatky mimovládnych organizácií požiadali o príspevok na envirovýchovu zo Zeleného vzdelávacieho fondu

Desiatky mimovládnych organizácií požiadali o príspevok na envirovýchovu zo Zeleného vzdelávacieho fondu

 • 13.12.2017 14:57

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) od októbra 2017 prijímalo žiadosti o podporu projektov zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu. V budúcom roku rozdelí po...

Európska environmentálna agentúra vyhlásila video súťaž I LIVE GREEN – Žijem zeleno

Európska environmentálna agentúra vyhlásila video súťaž I LIVE GREEN – Žijem zeleno

 • 21.12.2017 14:46

Prihláste sa do súťaže, ktorú organizuje Európska environmentálna agentúra (EEA) a jej sieť partnerov. Predveďte svoju kreativitu a odlíšte sa od ostatných vlastnými nápadmi v prospech...

Partnerom tretieho podujatia typu Hacathon – DanubeHack 3.0 je opäť MŽP SR a SAŽP

Partnerom tretieho podujatia typu Hacathon – DanubeHack 3.0 je opäť MŽP SR a SAŽP

 • 12.12.2017 13:26

DanubeHack 3.0 ( 16. decembra 2017 – 17. decembra 2017) bude už tretím podujatím typu Hackathon, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie fóra na stretnutie záujemcov o potenciál Otvorených...

Posterová výstava Univerzity zelenej infraštruktúry je prístupná v priestoroch SAŽP

Posterová výstava Univerzity zelenej infraštruktúry je prístupná v priestoroch SAŽP

 • 11.12.2017 13:32

Výstava posterov bola zostavená v súvislosti s realizáciou vzdelávacích seminárov pre zástupcov samospráv pod názvom Univerzita zelenej infraštruktúry. V súčasnosti sú nainštalované v...

RCBD vzdelávalo expertov ako znižovať množstvo odpadov a ako im predchádzať

RCBD vzdelávalo expertov ako znižovať množstvo odpadov a ako im predchádzať

 • 06.12.2017 13:50

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru úspešne zorganizovalo 28. - 29. novembra 2017 v Bratislave medzinárodný workshop pre krajiny strednej a východnej Európy venovaný téme znižovania...

SAŽP je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr

SAŽP je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr

 • 29.11.2017 18:13

Slovenská agentúra životného prostredia je partnerom novej súťaže Zelený Merkúr, ktorú minulý týždeň, 24. novembra, vyhlásila spolu s Banskobystrickou regionálnou komorou Slovenskej...

Víťazom súťaže ENVIROMESTO 2017 je TRNAVA

Víťazom súťaže ENVIROMESTO 2017 je TRNAVA

 • 30.11.2017 16:00

Trnava získala hlavnú cenu a právo používať titul Enviromesto 2017 vďaka komplexnosti v riešení kvality mestského životného prostredia, zodpovednému prístupu k svojim obyvateľom a...

ZELENÝ SVET a MÚDRA PRÍRODA v znamení ZMENY ČI PREMENY?

ZELENÝ SVET a MÚDRA PRÍRODA v znamení ZMENY ČI PREMENY?

 • 20.11.2017 12:09

Slovenská agentúra životného prostredia opäť organizačne zastrešuje 23. ročník Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 a jej mladšiu odnož 6....

Zážitkovú cenu získali RYBIČKY za najviac nájdených lokalít s INVÁZNYMI RASTLINAMI

Zážitkovú cenu získali RYBIČKY za najviac nájdených lokalít s INVÁZNYMI RASTLINAMI

 • 09.11.2017 10:10

Pod názvom RYBIČKY sa do 2. kola súťaže Invázne druhy rastlín zapojila dvadsaťčlenná prieskumná skupina žiakov 5.- 8. ročníkov Základnej školy Fraňa Kráľa zo Žarnovice spolu s...

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2017

Medzinárodná konferencia Znečistené územia 2017

 • 27.10.2017 14:27

Konferencia Znečistené územia 2017 sa konala v hoteli Sorea Trigan na Štrbskom Plese 16. až 18. októbra 2017. Organizačne a programovo ju zastrešovalo Ministerstvo životného prostredia SR...

Výsledky kampane a súťaže ETM 2017 sme vyhlásili v rámci konferencie Cyklistická doprava

Výsledky kampane a súťaže ETM 2017 sme vyhlásili v rámci konferencie Cyklistická doprava

 • 26.10.2017 14:11

Kampaň Európskeho týždňa mobility 2017 (ETM 2017) na Slovensku symbolicky uzatvorila Národná konferencia Cyklistická doprava. Prvý deň konferencie (25. október) vyvrcholil o 19.00 hod....

Podarilo sa nám vytvoriť SLOVENSKÝ ENVIROREKORD v CHVÚ Ostrovné lúky

Podarilo sa nám vytvoriť SLOVENSKÝ ENVIROREKORD v CHVÚ Ostrovné lúky

 • 24.10.2017 08:49

Na nelesných plochách v Chránenom vtáčom území Ostrovné lúky vďaka nemu dnes pribudlo počas Medzinárodného dňa stromov ( 20. október) 951 drevín. Popri poľných cestách v...

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

Štát, firmy a neziskové organizácie spoja sily pri ekovzdelávaní detí

 • 24.10.2017 12:04

Ministerstvo životného prostredia SR vytvorilo dlhodobý nástroj na financovanie environmentálnych vzdelávacích aktivít na Slovensku. Zelený vzdelávací fond takýmto spôsobom prvýkrát...

Minister životného prostredia László Sólymos udelil ocenenie Dedina roka 2017

Minister životného prostredia László Sólymos udelil ocenenie Dedina roka 2017

 • 23.10.2017 13:39

Zástupcovia obcí úspešných v súťaži Dedina roka 2017 si v Oravskej Polhore (okres Námestovo) prevzali ocenenia z rúk šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa.

ENVIROMESTO 2017 - pilotný ročník súťaže miest SR

ENVIROMESTO 2017 - pilotný ročník súťaže miest SR

 • 23.10.2017 14:09

MŽP SR pripravilo súťaž ENVIROMESTO 2017, ktorá bude prebiehať v jesenných mesiacoch. Zapojené mestá budú môcť prezentovať svoje aktivity v súťažných oblastiach: Ochrana prírody a...