Novinky

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2019 prebieha dnes na pôde Technickej univerzity vo Zvolene

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2019 prebieha dnes na pôde Technickej univerzity vo Zvolene

 • 19.03.2019 13:46

Vo Zvolene sa dnes koná Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2019, ktorý organizuje SAŽP v spolupráci s Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene a...

Na podporu envirovzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu ďalších 171-tisíc eur

Na podporu envirovzdelávania pôjde zo Zeleného vzdelávacieho fondu ďalších 171-tisíc eur

 • 13.03.2019 11:40

Bezmála 171-tisíc eur si v rámci druhého ročníka Zeleného vzdelávacieho fondu rozdelia organizácie tretieho sektora na rozvoj environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento...

Pozvánka na seminár EMAS

Pozvánka na seminár EMAS

 • 12.03.2019 10:53

SAŽP v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR vás pozývajú na seminár "Ako motivovať organizácie k zavádzaniu zelenších prístupov do praxe?"

Človek a príroda smeruje do materských škôl

Človek a príroda smeruje do materských škôl

 • 11.03.2019 15:15

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila novú metodickú príručku pre učiteľov materských škôl (ďalej len MŠ) Človek a príroda, ktorú bude v priebehu kalendárneho...

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka

SAŽP vyhlásila s partnermi jubilejný 10. ročník súťaže Dedina roka

 • 11.03.2019 13:49

Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila 11. marca 2019 podmienky a pravidlá súťaže Dedina roka pre rok 2019. Spolu s Ministerstvom životného prostredia SR, Spolkom pre obnovu...

Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme

Vzduch, ktorý dýchame, ovzdušie v ktorom žijeme

 • 11.03.2019 11:02

Osloviť touto myšlienkou najmladšiu generáciu sa rozhodol vyhlasovateľ 24. ročníka tradičnej súťaže výtvarnej a literárnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet - Ministerstvo...

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2019

Informačný deň k Európskemu dohovoru o krajine 2019

 • 07.03.2019 10:11

Slovenská agentúra životného prostredia spolu s Fakultou ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene a Slovenskou lesníckou a drevárskou knižnicou pri TU vo Zvolene Vás pozývajú na...

Skutok pre mokraď

Skutok pre mokraď

 • 04.03.2019 10:33

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje záverečnú sprievodnú súťaž školského programu Na túru s NATUROU – Skutok pre mokraď.

Publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska

Publikácia Obehové hospodárstvo - budúcnosť rozvoja Slovenska

 • 25.02.2019 10:58

Prezentovať príklady environmentálne vhodných riešení, ktoré sú založené na princípoch obehového hospodárstva sa podujala Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s...

Envirominimum pre pedagógov materských škôl

Envirominimum pre pedagógov materských škôl

 • 20.03.2019 09:40

Slovenská agentúra životného prostredia, odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania, pripravuje aj tento rok pre pedagógov materských škôl program kontinuálneho vzdelávania s návzom...

SAŽP vás pozýva na seminár Ako obstarávať nazeleno

SAŽP vás pozýva na seminár Ako obstarávať nazeleno

 • 26.02.2019 13:58

Slovenská agentúra životného prostredia vás spolu s Ministerstvom životného prostredia SR a Úradom pre verejné obstarávanie pozýva na praktický seminár Ako obstarávať nazeleno, ktorý...

Aktivuj sa a zorganizuj komunitné podujatie!

Aktivuj sa a zorganizuj komunitné podujatie!

 • 18.02.2019 11:31

Slovenská agentúra životného prostredia pripravila novú kampaň #aktivujsa v rámci školského programu Enviróza, ktorý je zameraný na hľadanie a určovanie environmentálnych záťaží v...

Zima verzus jar hľadáčikom fotoaparátu

Zima verzus jar hľadáčikom fotoaparátu

 • 18.02.2019 10:34

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje spolu s organizačným garantom – Slovenskou agentúrou životného prostredia 2. kolo národnej fotografickej súťaže pre deti a mládež...

Pozvánka na konferenciu CORINE Land Cover

Pozvánka na konferenciu CORINE Land Cover

 • 15.02.2019 09:31

Slovenská agentúra životného prostredia vás pozýva na konferenciu CORINE Land Cover 2018: metodika, spracovanie, výstupy.

Zapojte sa do online konzultácie o environmentálnej značke EÚ

Zapojte sa do online konzultácie o environmentálnej značke EÚ

 • 11.02.2019 12:36

Spotrebitelia, držitelia licencií environmentálnej značky EÚ, maloobchodníci, zástupcovia priemyslu, do 3. marca 2019 máte možnosť zapojiť sa do online konzultácie, ktorá je súčasťou...

EnvirOtázniky preveria znalosti o problematike ovzdušia

EnvirOtázniky preveria znalosti o problematike ovzdušia

 • 08.02.2019 13:49

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje XIV. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl EnvirOtázniky, ktorej hlavná téma je zameraná...

RCBD pokračuje v školení expertov na environmentálne dohovory

RCBD pokračuje v školení expertov na environmentálne dohovory

 • 08.02.2019 09:47

Regionálne centrum Bazilejského dohovoru (RCBD), ktoré je organizačnou zložkou SAŽP, organizuje v spolupráci so spojeným Sekretariátom Bazilejského, Rotterdamského a Štokholmského...

My sa nevieme sťažovať nahlas

My sa nevieme sťažovať nahlas

 • 06.02.2019 08:18

Slovenská agentúra životného prostredia je spoluvyhlasovateľom XXI. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže My sa nevieme sťažovať nahlas, ktorá je zameraná na ochranu prírody a...

Verejné pripomienkovanie

Verejné pripomienkovanie

 • 05.02.2019 12:39

Vyhlasujeme verejné pripomienkovanie návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" pre skupinu produktov "Cementy".

Nielen o zero waste v podnikaní. Výstava cirkulárnej ekonomiky

Nielen o zero waste v podnikaní. Výstava cirkulárnej ekonomiky

 • 28.01.2019 09:51

Agentúra Slovak Business Agency organizuje v rámci medzinárodného projektu MOVECO jedinečnú výstavu cirkulárnej ekonomiky na Slovensku. Uvidíte počas nej viac ako 20 produktov a služieb...